O sobie

Daniel Stachowiak jest założycielem MyDocSafe.com na stałe zamieszkałym w Bedford, Bedfordshire w Wielkiej Brytanii. Daniel zajmuje się również transferem technologii informatycznych na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest byłym prezesem Polish City Club w Londynie. Przez prawie osiem lat Daniel był menadżerem inwestycyjnym w dziale private equity dla Jupiter Asset Management w Londynie. Na początku swojej kariery zawodowej Daniel był doradcą od spraw zarządzania dla McKinsey w Warszawie oraz Monitor Group w Bostonie. Wykształcenie: Oxford MBA, MA with merit (economics, Central European University, Budapeszt), BA cum laude (Computer Science and Applied Economics, American University in Bulgaria).